Měření elektroinstalací

Podle dlouhodobých statistik vzniká většina zahoření a následných požárů objektů od závadné elektrické instalace. Asi nejrizikovějšími objekty z tohoto pohledu jsou panelové domy, kdy případný vznik požáru v jednom konkrétním místě ohrožuje všechny uživatele objektu. Vadná elektroinstalace také zvyšuje riziko nežádoucí odstávky ve výrobních podnicích.

Termovizní měření umožňuje kontrolu:

  • nezabudovaných pásových a kabelových vedení elektrické energie,
  • rozvaděčů a elektrických systémů,
  • zařízení MaR,
  • rozvoden NN, VN a VVN,
  • transformátorů a výzbroje transformátorových stanic.

Termovizní měření umožňuje přesnou identifikaci problémových částí elektrických zařízení, jako je kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, polovodičů nebo spínačů. Na pořízených snímcích z termokamery je možné sledovat teplotu na celé ploše sledovaného objektu. Barevné body reflektují teplotu podle přiložené teplotní stupnice – viz princip termovize.

Pořizování termosnímků se děje v reálném čase i během provozu samotného zařízení, bez nutnosti odstávky dodávek/odběrů elektrické energie. Preventivní měření elektroinstalací odhaluje případné závady již v počátečním stádiu, což se promítá do ekonomiky provozu - termovizní měření je schopno detekovat místo pravděpodobné poruchy v elektrických zařízeních a tedy umožňuje provést případný zásah při pravidelných odstávkách zařízení.