Měření strojů a zařízení

Měření strojů a zařízení termokamerou je nepsaným standardem konkurenceschopného výrobního podniku. Je prokázáno, že technik při průchodu továrnou zjistí minimálně jednu závadu na strojích nebo elektroinstalaci. Pozdní detekce problémů zvyšuje riziko vzniku požáru v budově, odstávku výroby a mimořádné náklady na nákup nových zařízení.

Časté předměty měření ve výrobních podnicích

  • Elektromechanická zařízení – elektromotory, čerpadla, ventilátory, vzduchotechnika, dopravníky nebo lineární vedení a pohony
  • Rozvodné elektrické systémy – součásti elektroinstalace, pojistky, kabeláž, rozvaděče a rozvodny nebo transformátory
  • Potrubní instalace, hydraulické a pneumatické systémy – kontrola potrubí, ventilů a tanků
  • Slévárenství a hutnictví – homogenita odlitku a tuhnutí
  • Automobilní průmysl – vyhřívání skel a sedadel, zatížení motoru, kontrola ložisek a brzd
  • Věda a výzkum – kontrola desek plošných spojů

Měření termokameroupreventivní a zábrannou funkci. Pro identifikaci snižování životnosti používaného zařízení, vadné elektroinstalace nebo komponent je zapotřebí průběžné měření termokamerou. Pořízené snímky se pak porovnávají s novými a zjišťují se případné odchylky signalizující možné závady. Ve výrobním podniku se doporučuje kontrola minimálně jednou za kvartál, ideálně pak každý měsíc.

Kontrola elektromotorů může ušetřit až miliony korun ročně

Pravidelným měřením a porovnáváním termosnímků je možné rozpoznat všechny nestandardní situace, jako je špatné proudění vzduchu, odcházení ložiska, problémy s hřídelí nebo dalších součástí. Nedostatečná preventivní kontrola elektromotorů může způsobit vážné problémy v zajištění kontinuální výroby, a tím i finanční ztráty. Ztráta finančních prostředků se projevuje nejen z hlediska nákladů na pořízení nového elektromotoru, ale i ztrát spojených s odbytem. V sériových výrobách velkých podniků mohou ztráty dosahovat desítek tisíc za pouhou minutu odstávky zařízení.

Při termovizním měření je také možné stanovit priority oprav nebo výměn zařízení závislosti na míře překročení maximální teploty motoru. Přehřívání o pouhých 10°C zkracuje životnost elektromotoru až o jednu polovinu.

Příklady měření

  • Teplé barvy na snímku motoru mohou poukázat na konkrétní problém – například výměna ložisek
  • Teplé barvy na snímku elektroniky mohou signalizovat potřebu výměny konektorů
  • Teplé barvy u ventilů potrubí signalizují jejich netěsnost a únik tepla