Měření termokamerou krok za krokem

Pokud jste se rozhodli odhalit únik tepla či jiné závady pomocí termovizního měření, následující článek Vám ukáže postup celého procesu od objednání, přes realizaci měření až po vyhotovení a odeslání výstupu.

Přijetí objednávky a přiřazení technikovi

Do 24 hodin od přijetí objednávky Vás kontaktuje pracovník naší centrály a sdělí postup zpracování termografického měření. Potvrzená objednávky je následně přiřazena proškolenému technikovi s praxí v oblasti termografie budov.

Kontaktování zákazníka technikem

Technik nejpozději do 48 hod od přidělení zakázky telefonicky kontaktuje zákazníka ohledně domluvy možného termínu návštěvy objektu a jeho vyměření.

Návštěva objektu a samotné termografické měření

Po příjezdu k nemovitosti technik zákazníka seznámí s průběhem termografického měření, vysvětlí tepelné zákonitosti budovy a zdarma zapůjčí tablet, na kterém se bude zobrazovat stejný obraz jako technikovi na termokameře. Technik také ukáže a popíše výstup z termografického měření, vysvětlí, jak termogramy číst, a zodpoví všechny otázky.

Zpracování termografického výstupu

Naměřené termogramy vyhodnotí náš termovizní specialista, doplní diagnostiku k termogramům a navrhne opatření jak případné problémy eliminovat. Na závěr zhodnotí vybrané konstrukce z tepelně-technického hlediska dle normy ČSN 73 0540-2 (2011), popř. doplní návrh optimální tloušťky tepelného izolantu na obálku budovy.

Dodání termografického výstupu

Vyhotovený výstup dodáváme poštou, standardně v jednom výtisku, a to do 2-3 týdnů od návštěvy nemovitosti naším technikem. Dále přikládáme CD, na kterém je obsažen výstup v PDF a veškeré termogramy.

  Výstup termovizního měření        Výstup termovizního měření        Postup termovizního měření