Princip termovize

Princip termovize spočívá v detekci povrchové teploty těles – a to bezkontaktně pouhým namířením termokamery na snímaný objekt. Termokamery pracují s vysokou přesností a naměřené teploty se odchylují méně než 0,1 °C v bodech po celém snímku. Tyto body tvoří dohromady barevný infrasnímek, na kterém je možné rozpoznat teploty tělesa podle stupnice barev ve stupních celsia nebo přímo zobrazit teplotu daného bodu na snímku.

Teploty na různých částech budovy signalizují tepelné úniky nebo riziko vzniku plísní. U termovize strojů a zařízení signalizují teplé barvy jejich přehřívání, riziko vzniku požáru nebo snížení životnosti.

Hlavní využití termovizních kamer

 • Termovize budov
  • obvodové pláště - tepelné mosty, nedokonalá izolace, kontrola po zateplení, tepelné ztráty na celém plášti budovy, detailně na vnějších dveřích a oknech, roletách, vlhkost zdiva
  • střešní konstrukce - oblasti s uzavřenou vlhkostí nebo poškozenou izolací, nedostatečná izolace, zatékání
  • vnitřní části budov - tepelné mosty, detekce vlhkosti, podlahové vytápění, kontrola vysoušení zdiva, zanesená žebra radiátorů, elektroinstalace
 • Diagnostika fotovoltaických (FV) panelů – kontrola stavu jednotlivých článků a zajištění maximální účinnosti
 • Měření elektroinstalací a protipožární opatření – včasné odhalení rizika vzniku požáru vinou závadné elektroinstalace nebo přehříváním strojů a zařízení nebo celých ploch a oblastí
 • Měření strojů a zařízení – průběžné monitorování přehřívání strojů a zařízení za účelem včasné identifikace závad a jejich eliminace

Přednosti a přínosy měření termokamerou

 • Bezkontaktní měření bez nutnosti odstávky zařízení nebo demontáže
 • Zjištění prasklin na budově, skrytých spár v zateplení
 • Včasná diagnostika poruch a havárií
 • Prevence neplánovaných odstávek a kalamitních stavů
 • Možnost zobrazení reálného obrazu měřeného místa na jiném HW
 • Vysoká mobilita zařízení
 • Snížení ztrát spojených s odstávkou zařízení
 • Snížení nákladů na údržbu zařízení a případné opravy
 • Zkrácení času na identifikaci závady nebo lokalizaci kritického místa
 • Podstatné urychlení kontroly tepelně technických vlastností obvodových plášťů budov
 • Snížení tepelných ztrát na základě zjištěných závad

Některé pojišťovny dokonce začínají pojišťovat výrobní objekty a technologie pouze na základě pravidelného měření termokamerou. Konkrétně se pak zaměřují na silové elektroinstalační části (rozvaděče) a technologické nebo výrobní zařízení.