Reference

Realizovali jsme již stovky měření a každé bylo jiné. Kontrolovali jsme zákazníkovi kvalitu práce stavebních firem, kde náš výstup sloužil jako argument k reklamaci. Dále jsme pomáhali s lokalizací podlahového vytápění, kde si majitel nebyl jistý jeho správným provedením. Každoročně pomáháme vylepšit tepelně-technický stav objektů – zateplení, kontroly, eliminace plísní a tepelných mostů.

 

Záporné teploty v interiéru

snimky termokamerou„Jihomoravská obec si objednala naše termografické měření na obecní objekt, kde jsem realizovali PENB. Objekt měl nová okna a starou obálku budovy, kterou chtěli zateplit. Naším měřením a výpočty jsme zjistili, že obálka budovy vyhovuje dle normy ČSN 73 0540-2. Problém byl v nově, ale velice špatně, osazených plastových oknech. Teplota na vnitřním parapetu dosahovala -9,8 °C (viz přiložený termogram). Náklady na zateplení objektu by se vyšplhaly na 455 000 Kč včetně DPH, námi navržené opatření – zateplení ostění – vycházelo na 35 000 Kč včetně DPH a odvedené práce. Pomohli jsme ušetřit.

 

Chybné zateplení

snimky termokamerou„SVJ investovalo do zateplení svého BD a chtěli zkontrolovat kvalitu odvedené práce. Termokamerou jsme zjistili, že zateplení nebylo provedeno kvalitně, a navíc byla použita i nedostačující tl. tepelného izolantu, což jsme zjistili výpočtem. Rozhodli se proto využít výstup z měření jako argumentační materiál k vyjednání nápravy. Na přiloženém termogramu vidíte chybné zateplení.“

 

Kontrola podlahového vytápění

„Majitelé novostavby RD chtěli zkontrolovat kvalitu provedení zateplovacích prací a polohu podlahového vytápění, tak jak požadovali po firmě. Měli podezření na špatné odvedení prací. Našim měřením jsme zjistili, že realizátorská firma svou práci odvedla bez problému.“

  

Na následujících termogramech můžete vidět rozdíl mezi nezatepleným a správně zatepleným objektem. Chybně zateplený objekt můžete vidět v předchozím příběhu „Chybné zateplení“.