Tepelné ztráty domu

Stabilně rostoucí ceny energií na vytápění nutí majitele domů přemýšlet o snižování tepelných ztrát domu a ekonomickém vytápění. Samotné realizaci výměny oken nebo zateplení by mělo předcházet určení problémových prvků. Nejlepší způsob, jak zjistit, kudy uniká teplo z domu, je termovize.

Měření úniku tepla termokamerou

Termovizní měření dokáže s hodinářskou přesností určit pravé důvody úniku tepla. Nasměrováním termokamery na snímaný objekt se pořídí termosnímky, na kterých je pouhým okem jasné, kde jsou největší tepelné ztráty. Jednotlivé části domu mají různé barvy podle toho, jaká je teplota snímané plochy.

Relativně teplejší barvy signalizují únik tepla. Na základě zjištění všech úniků tepla je možné specifikovat konkrétní stavební úpravy a definovat jejich priority. Typicky bývají tepelné ztráty největší u starých domů, kde nebylo provedeno jejich zateplení a v konstrukci budovy se vyskytuje relativně mnoho tepelných mostů.

Únik tepla okny

Starší okna jsou častým viníkem tepelných ztrát domu. Levnějším řešením může být instalace těsnění nebo dalších vrstev snižující energetickou ztrátu – např. žaluzie nebo okenice. Vinou tepelné ztráty přes okna může být i jejich špatná instalace nebo nedostatečná tloušťka. V mnoha případech tak ani není třeba měnit celá okna, ale pouze vnější skla za izolační dvojskla. Pro dosažení nejnižších úniků tepla skrz okna jsou vhodná okna pro pasivní domy. Tepelné ztráty větráním jsou přirozenou součástí úniku tepla, proto by větrání mělo být nárazové a ne příliš časté.

Únik tepla stropem

Stává se, že majitelé domů podlehnou nátlaku všeobecného přesvědčení, že výměna oken je ten nejlepší způsob jak snížit náklady na energie. Po ročním vyúčtování však přichází nemilé zjištění, že fakturovaná částka se nijak výrazně nezměnila. Příčinou úniku tepla a zvýšených nákladů na vytápění nemusí být pouze okna, i když tomu tak často bývá. Viníkem tepelných ztrát může být i špatně odizolovaný strop od střechy.

Únik tepla dveřmi

Špatná izolace dveří, neodborně provedená instalace nebo jejich parametry mohou způsobit až 40% úniky tepla v daném místě. Teplo uniká nejen kolem dveří, ale i spodem. Tepelné úniky kolem dveří zjistí termovize, a to jak z pohledu zvenčí (teplé barvy), tak uvnitř (studené barvy – proudění vzduchu).

Únik tepla zdmi

Přestože to není na první pohled evidentní, i obvodové stěny způsobují citelné úniky tepla, a to až do výše 25%. Úniky zdmi poznáme dobře ve starém domě pohmatem, u novějších staveb už je zapotřebí termovizního měření. Na teplotní škále je pak jasné, jak se liší teplota obvodního zdiva oproti jiným konstrukčním prvkům.

Pro přesný výpočet tepelné ztráty rodinného domu využijte tento formulář na webu tzb-info.cz. Celkové tepelné ztráty objektu se pak vztahují k extrémní teplotě -15 °C.