Termovize budov

Termovizní měření dokáže během chvíle odhalit kritická místa úniku tepla nebo rizikové oblasti vzniku plísní. Pořízené termosnímky poskytují přesné pokyny projektantům a řemeslníkům, která místa je třeba rekonstruovat nebo zateplit. Jednorázové měření termokamerou tak vede k efektivní alokaci finančních prostředků a úspor nákladů na vytápění.

Co umožňuje termovizní měření

 • Určení míst tepelných ztrát
 • Kontrola tepelně-izolačních vlastností pláště staveb
 • Infrasnímkování jako pro naplánování rekonstrukce
 • Kontrola provedených tepelně-izolačních prací na zatepleném objektu
 • Zjištění prasklin na budově, skrytých spár v zateplení
 • Kontrola zařízení v budově (zdroje tepla, otopná soustava, apod.)
 • Energetický audit budov
 • Vyhledávání závad podlahového topení a zjištění místa úniku kapaliny
 • Prevence požárů vyhledáním rizikových míst (v kotelnách, u komínů apod.)
 • Argumentační materiál pro slevu prodejní ceny nemovitosti z důvodu nutných stavebních úprav
 • Detekce vlhkosti zdiva i přes krycí nátěr

Úniky tepla z budov představují dlouhodobě zvýšené náklady na vytápění. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kudy teplo z domu uniká, je měření objektu termovizní kamerou. Na pořízených termosnímcích jsou vidět barevné části budovy podle teploty jednotlivých ploch a pomocí přiložené stupnice se analyzují důvody těchto rozdílů.

Pokud jsou při měření domu zvenčí místa příliš horká, jde o únik tepla pravděpodobně vinou nedostatečné izolace. Studené barvy při měření termokamerou uvnitř domu zase poukazují na riziko vzniku plísní způsobené konstrukční chybou nebo vinou poškozeného topení.

Únik tepla a riziko vzniku plísní nejsou jediné problémy, které může měření termokamerou zjistit. Termovizní měření odhalí také proudění vzduchu, riziko zatékání nebo vlhkost.

Analýzou střechy lze snadno zjitit, v kterém místě do domu zatéká nebo zda je střecha dobře izolovaná. Před samotnou opravou střechy dokáže termovizní měření přesně určit postižená místa a není nutné je složitě hledat, je-li to vůbec možné.

V případě poškození podlahového topení není třeba rozbíjet celou podlahu a s láskou vybrané kachličky, termovizní měření detekuje přesné místo havárie.