Pro firmy

Poskytujeme termovizní měření pro firemní zákazníky, ať už je jejich zaměření jakékoliv. Měření termokamerou může odhalit riziko vzniku požáru vinou vadné či staré elektroinstalace nebo přehřívání strojů. Včasná identifikace závad snižuje riziko nežádoucích odstávek provozu, úrazu zaměstnanců a dodatečných nákladů na pořízení nového stroje.

Často kontrolované prvky termokamerou ve firmách

 • Elektroinstalace (riziko vzniku požáru) – rozvaděče a elektrické rozvodny, kabeláž, apod.
 • Stroje a zařízení – přehřívání strojů a identifikace závad snižující účinnost a životnost stroje
 • Fotovoltaické elektrárny (FVE) – pokles účinnosti vinou defektních článků na solárním panelu
 • Potrubní instalace, hydraulické a pneumatické systémy – kontrola potrubí, ventilů a tanků
 • Slévárenství a hutnictví – homogenita odlitku a tuhnutí
 • Automobilní průmysl – vyhřívání skel a sedadel, zatížení motoru, kontrola ložisek a brzd
 • Věda a výzkum – kontrola desek plošných spojů
 • Výroba plastových dílů - analýza příčin závad výrobků

Termovize zobrazuje rozložení tepelného pole povrchu snímaného tělesa. Abnormality a odchylky od očekávaných hodnot mohou signalizovat:

 • Zvýšené tření nebo namáhání materiálů
 • Zvýšený elektrický odpor / elektrický zkrat
 • Tepelný most, únik tepla
 • Netěsnost materiálů, nedostatečnou izolaci
 • Nehomogenitu materiálu (např. vyšší vlhkost)
 • Míru opotřebení jednotlivých součástí strojů či výrobních linek, např. kontrola elektromotorů, čerpadel, ložisek, potrubí, atd.
 • Pravděpodobné místo výskytu budoucí poruchy elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, izolátorů a odpojovačů)
 • Špatný technický stav výrobních technologií (např. stav vyzdívek a izolací pecí)
 • Místa tvorby alergenních plísní
 • Závady v tepelné izolaci rozvodů tepla
 • Úniky teplonosného média podlahového vytápění

K čemu pomůže odstranění diagnostikovaných závad?

 • Lokalizujete vedení a závady topných systémů
 • Zjistíte a lokalizujete tepelné úniky
 • Zkontrolujete a posoudíte kvalitu zateplení
 • Prověříte izolační vlastnosti konstrukce stavby
 • Objevíte trhliny ve fasádě a zazděné otvory
 • Lokalizujete místa potenciálního vzniku plísní
 • Najdete místo, kde je ucpané/prasklé potrubí ve zdi
 • Lokalizujete přehřívání součástek v elektrických rozvaděčích – vhodné jako preventivní kontroly

Mám zájem o měření termokamerou